2019-02-20, trečiadienis, 14:10.     Šiandien Jurbarke saulė teka 07:39, leidžiasi 17:43, dienos ilgumas 10:3.

Pakartotinas konkursas infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pareigoms užimti

2016-09-07, paskelbė www.mano Jurbarkas.lt
Pakartotinas konkursas infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pareigoms užimti

Jurbarko savivaldybė pakartotinai paskelbė konkursą Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo (lygis A, kategorija 14) pareigoms užimti.

 

 

Vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti skyriui, koordinuoti infrastruktūros plėtrą, planuoti, kontroliuoti ir koordinuoti savivaldybės administracijos atliekamas funkcijas, susijusias su komunalinio ūkio, statybos, transporto, energetikos, vandentvarkos, teritorijų planavimo, architektūros, aplinkos apsaugos, taip pat savivaldybės turto administravimo klausimais.

 

Valstybės tarnautojas vykdo funkcijas, užtikrinančias savivaldybės infrastruktūros plėtrą, efektyvų savivaldybės turto valdymą, statybų ir teritorijų planavimo organizavimą, koordinavimą ir įgyvendinimą.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų bendrą darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį inžinerijos srityje;

3. turėti statybos techninės priežiūros kvalifikacijos atestatą;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, infrastruktūros plėtrą, statybą, kelių priežiūrą, komunalinį ūkį, aplinkos apsaugą, taip pat šilumos, elektros energetikos, vandentvarkos, viešųjų pirkimų klausimus, Civilinės saugos įstatymą ir poįstatyminius teisės aktus civilinės saugos ir ekstremalių situacijų klausimais bei Saugos ir sveikatos darbe reglamentuojančius teisės aktus, raštvedybos bei dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

5. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS „Word“, MS „Excel“, MS „Outlook“, „Internet Explorer“, sąmatų sudarymo „Sistela“ programa;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai;

7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, planuoti, organizuoti savo ir kitų veiklą, savarankiškai sugebėti nustatyti darbo prioritetus, dirbti komandoje;

8. turėti vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones).

 

Pretendentas, laimėjęs konkursą, turės įstatymo nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“. 

 

Pretendentų dokumentai teikiami VATIS atrankos modulyje. Daugiau informacijos www.vtd.lt nuorodoje „konkursai į valstybės tarnybą“ ir telefonu (8 447) 70 158.
Contact form

Šios dienos vardadieniai

Apklausa

Kiek kartų per savaitę sportuojate?