2020-07-06, pirmadienis, 01:04.     Šiandien Jurbarke saulė teka 04:59, leidžiasi 22:05, dienos ilgumas 17:5.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys E. Giedraitis įstatymo nepažeidė

2020-06-11, paskelbė Nuomonės ir aktualijos
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys E. Giedraitis įstatymo nepažeidė

Birželio 10 dieną vgyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys Egidijus Giedraitis nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

 


Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Jame buvo nurodyta, kad pernai gegužę valstybės politikas dalyvavo savivaldybės tarybos Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdyje, o pernai spalį – savivaldybės tarybos posėdyje, svarstant klausimus dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo. Posėdžiuose taip pat svarstytas Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos siūlymas mažinti žemės mokesčio dydį. Esą, E. Giedraitis buvo suinteresuotas šiais klausimais, nes yra Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos narys bei žemės kooperatyvo „Aruodai“ vadovas ir ūkininkas, kuriam priklauso E. Giedraičio ūkis.


Šių veikų padarymo metu tebegaliojo VTEK 2016 m. rezoliucija „Dėl nusišalinimo savivaldybėse rengiant, svarstant ir priimant su mokesčių tarifų nustatymu (pakeitimu) susijusius sprendimus“. Šioje rezoliucijoje VTEK pateikė savivaldybių taryboms rekomendacinio pobūdžio elgesio taisyklę, kuria vadovaujantis, rengiant, svarstant ar priimant sprendimus dėl vienodai taikomų mokesčių tarifų nustatymo, nusišalinti privalu tik tais atvejais, kai šių procedūrų dalyviams ar jų artimiems asmenims per praėjusius metus priskaičiuota atitinkamo mokesčio suma viršija akivaizdžiai reikšmingą – 3 000 Eur – sumą. Taigi šios rezoliucijos nuostatos E. Giedraičiui leido pagrįstai manyti, jog žemės mokesčių tarifų nustatymo klausimai jam nekelia intereso konflikto, nes jo sumokamo žemės mokesčio dydis neatitinka minėtoje rezoliucijoje įvardyto kriterijaus.


VTEK nustatė, kad 2018 m. ir 2019 m. mokestiniais laikotarpiais E. Giedraičiui apskaičiuota žemės mokesčio įmokos suma už Jurbarko rajono teritorijoje valdomus žemės sklypus nebuvo didesnė negu minėtoji suma. Atsižvelgiant į tai, VTEK nuomone, pernai gegužę nenusišalindamas savivaldybės tarybos Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komitete bei pernai spalį – savivaldybės tarybos posėdyje svarstant dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo, valstybės politikas įstatymo nuostatų nepažeidė.


Pažymėtina, kad nuo šių metų sausio įsigaliojo nauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo redakcija. Vadovaujantis šio teisės akto nuostatomis, privačiu interesu laikytinas tam tikroje savivaldybės teritorijoje esančio žemės sklypo valdymo faktas, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio žemės mokesčio suma atitinkamu mokestiniu laikotarpiu už jį buvo apskaičiuota ir sumokėta.


Rengiant, svarstant ar priimant su žemės mokesčių tarifų nustatymu susijusius sprendimus, suinteresuotais laikomi visi šios procedūros dalyviai, kurie patys ar jų artimieji, taip pat juridiniai asmenys, su kuriais jie susiję darbo ar kitokio pobūdžio juridiniais ryšiais, savivaldybės teritorijoje valdo žemės sklypą, jo dalį ar kelis sklypus, arba sutartiniais santykiais yra įsipareigoję mokėti žemės mokestį (nuomos sandoriai). Taigi tokiais atvejais privalu nusišalinti. VTEK primena, kad nusišalinimas yra asmeninė kiekvieno deklaruojančio asmens pareiga.

Contact form

Šios dienos vardadieniai

manoJurbarkas.lt

Redakcija:

mob. (8 616) 35 444
e.p. info@manojurbarkas.lt


Jurbarkas


mob. (8 616) 14 144