2018-06-24, sekmadienis, 02:06.     Šiandien Jurbarke saulė teka 04:49, leidžiasi 22:10, dienos ilgumas 17:20.

Įvyko pirmasis savivaldybės vadovų, seniūnų ir seniūnaičių susirinkimas

2017-07-10, paskelbė Nuomonės ir aktualijos
Įvyko pirmasis savivaldybės vadovų, seniūnų ir seniūnaičių susirinkimas

Pirmą kartą savivaldybės vadovų iniciatyva liepos 7 d. savivaldybėje įvyko Jurbarko rajono seniūnijų seniūnų ir seniūnaičių susirinkimas. Meras Skirmantas Mockevičius naujai išrinktiems seniūnaičiams įteikė pažymėjimus, o administracijos direktorė Vida Rekešienė padėkojo už bendruomenės telkimą, aktyvią veiklą bei įvairias iniciatyvas.

 

 

Susirinkime pristatytas 2017 m. birželio 29 d. vykusiame posėdyje Tarybos patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybėje aprašas. Šis aprašas nustato minėto veiksmų plano finansavimo, jo įgyvendinimo ir kontrolės tvarką Jurbarko rajono savivaldybėje.Pagrindinė naujovė šiame apraše yra tai, kad sprendimus dėl projektų priims išplėstinė seniūnaičių sueiga, į kurią įtraukiamos bendruomeninės organizacijos. Sueigoje taip pat bus priimami sprendimai dėl konkrečioje teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti yra skiriamas finansavimas, prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų. Sueigoje taip pat bus vertinamos paraiškos, vykdoma projektų atranka. Susirinkime buvo suderinti ir preliminarūs paraiškų vertinimo terminai, kurie artimiausiu metu bus paviešinti savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijų informaciniuose stenduose.Tinkamomis finansuoti laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius:

• socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);• vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);• kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba);• sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);• bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);


• bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).


Susirinkime taip pat pristatyta informacija apie Vietos savivaldos įstatyme numatytus galimus seniūnaičių patiriamų išlaidų, susijusių su jo, kaip seniūnaičio veikla, kompensavimo (apmokėjimo) būdus. Seniūnaičiams pavesta apsvarstyti šį klausimą išplėstinėse seniūnaičių sueigose ir apie jose priimtus sprendimus bei siūlymus informuoti savivaldybės administraciją iki 2017 m. rugsėjo 15 d. Išklausius visų rajono seniūnaičių nuomonę bus sprendžiamas išlaidų, susijusių su seniūnaičio veikla,  kompensavimo (apmokėjimo) klausimas.Susirinkime taip pat dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariai, administracijos darbuotojai, žiniasklaidos atstovai.

 

Tarybos ir mero sekretoriatas


 

 
 
Contact form

Šios dienos vardadieniai

Apklausa

Kiek kartų per savaitę sportuojate?
manoJurbarkas.lt

Redakcija:

mob. (8 616) 35 444
e.p. info@manojurbarkas.lt


Jurbarkas


mob. (8 616) 14 144